Chińskie Represje: Inwigilacja i Groźby wobec Emigrantów

Chińskie Represje: Inwigilacja i Groźby wobec Emigrantów

Chińskie Represje: Uciszanie Krytyków Wewnątrz i na Emigracji

Pekin stosuje brutalne metody w tłumieniu opozycji, sprawiając, że emigracja do Europy staje się ucieczką przed inwigilacją i zastraszaniem. Jednak to nie chroni krewnych, gdy chińscy szpiedzy działają w samym sercu Zachodu. Posterunki policji kontrolowane przez Pekin były jeszcze niedawno w Niemczech.

Incydent w Berlinie: Chińska Inwigilacja

20 czerwca 2023 roku Yutong Su była na demonstracji w Berlinie krytykującej Chiny. Niedługo potem, jak relacjonuje, jej krewnych w Pekinie odwiedziły chińskie służby. Berlińskie organy bezpieczeństwa śledzą podobne wydarzenia od lat, ale ostatnio działania Chin stały się bardziej agresywne.

Groźby i Zastraszenie

Chiński reżim prześladuje opozycję nie tylko w kraju, lecz również za granicą, używając szpiegostwa i groźb. Niemieckie władze nie mają skutecznych narzędzi przeciwko temu.

Represje w Rodzinach Emigrantów

Działacze na rzecz praw człowieka, tak jak Yutong Su czy Jiangqiao Hu, doświadczają nękania i groźb wobec swoich krewnych w Chinach.

Wsparcie dla Krytyków Chin

Berlińska policja ma trudności w radzeniu sobie z takimi przypadkami, a reakcja rządu niemieckiego wobec infiltracji Chin w Niemczech pozostaje niejednoznaczna.

Żródło: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/pekin-rozwija-siatke-szpiegow-sciga-krytykow-rezimu-europa-jest-bezbronna/v1zrsrt,79cfc278?utm_aureus=h29oy8fjsm%2C19d65bfa-503e-47bd-a3fc-bddb5440201d