Indie jako najludniejszy kraj na świecie: Oczekiwane zmiany demograficzne i ich wpływ na globalną gospodarkę

Indie jako najludniejszy kraj na świecie: Oczekiwane zmiany demograficzne i ich wpływ na globalną gospodarkę

Ostatnie prognozy demograficzne przewidują, że Indie wkrótce zajmą miejsce Chin jako najludniejszy kraj na świecie. Szacunki opublikowane przez Fundusz Ludnościowy ONZ wskazują, że populacja Indii w 2023 roku przekroczy 1,428 miliarda, podczas gdy liczba mieszkańców Chin spadnie do 1,425 miliarda. To symboliczna zmiana, mająca wpływ nie tylko na bilans demograficzny, ale również na globalną gospodarkę i dynamikę światowych relacji.

Wzrost populacji Indii jest szeroko przewidywany, biorąc pod uwagę nie tylko spadek dzietności w Chinach, ale także imponujący odsetek populacji w wieku produkcyjnym w Indiach, sięgający 75%. To zjawisko odbija się nie tylko w demograficznej rywalizacji między tymi krajami, ale także w ich podejściu do ekonomii, zasobów ludzkich i perspektyw rozwoju.

Choć przez dekady Chiny zajmowały pierwsze miejsce pod względem liczby ludności, reakcje na chińskich mediach społecznościowych, takich jak Weibo (chińska wersja Twittera), wykazują, że ten tytuł nie jest obecnie priorytetem. Cytując jednego z użytkowników: "Nikt nawet nie chce być pierwszy w tej kategorii." Ta zmiana może symbolizować przejście od identyfikacji z dynamicznym wzrostem do bardziej zrównoważonej perspektywy rozwoju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin również podkreśla, że ocena demograficznej dywidendy powinna uwzględniać nie tylko liczebność, lecz także jakość populacji. W kontekście gospodarczym Chińczycy koncentrują się na zasobach ludzkich, co stanowi kluczowy element w tworzeniu i utrzymaniu dynamiki ekonomicznej.

Jednakże, obok tych zmian demograficznych, oba kraje stają w obliczu różnych wyzwań gospodarczych i społecznych. W Chinach obserwujemy zaostrzenie się rynku mieszkaniowego, spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19 oraz presję na młodych ludzi dotyczącą kosztów wychowania dzieci czy zawierania małżeństw.

Z drugiej strony, Indie, które są już piątą największą gospodarką na świecie, spodziewają się wzrostu o 6% w roku fiskalnym kończącym się w marcu 2024 roku. Pomimo niższego PKB na głowę w porównaniu do Chin, Indie aspirują do tytułu najszybciej rozwijającej się głównej gospodarki na Ziemi, a także do wyeliminowania skrajnego ubóstwa do 2024 roku.

Analiza tych zmian demograficznych i ekonomicznych pokazuje nowe konteksty konkurencji między krajami oraz ich różnice w podejściu do rozwoju społeczno-gospodarczego. Mimo to, ważne jest również zauważenie, że oba kraje mają swoje unikalne wyzwania i cele, które kształtują ich trajektorię rozwoju.

Należy również zauważyć, że relacje między Chinami a Indiami nie są jedynie kwestią demografii i gospodarki. Starcia na granicy oraz inne napięcia polityczne i militarno-terytorialne pozostają kluczowymi czynnikami wpływającymi na ich relacje.

Podsumowanie

Oczekiwane zmiany w klasyfikacji demograficznej między Chinami a Indiami przynoszą nowe wyzwania i możliwości zarówno dla tych krajów, jak i dla gospodarki globalnej. To także stanowi punkt wyjścia do refleksji nad różnicami i podobieństwami w podejściu do wzrostu gospodarczego i społecznego obu państw.

Żródło: Source: https://www.businessinsider.com/chinese-people-dont-care-india-world-most-populous-2023-4