Koniec Ery Samochodów Spalinowych w UE: Przesądzone Wycofanie do 2035 roku

Koniec Ery Samochodów Spalinowych w UE: Przesądzone Wycofanie do 2035 roku

Koniec Era Spalin: UE Zakazuje Nowych Samochodów Z Silnikami Benzynowymi i Olejowymi do 2035 roku

Unia Europejska podjęła ostateczną decyzję w sprawie wycofania samochodów spalinowych. Po wielomiesięcznych negocjacjach, Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej ustaliły harmonogram wycofania pojazdów spalinowych. W oparciu o porozumienie, od 2035 roku nowe samochody z napędem spalinowym nie będą mogły być zarejestrowane w państwach członkowskich UE.

Plan obejmuje etapowe ograniczenia emisji CO2: do 2030 roku auta osobowe mają ograniczyć emisję o 55%, a pojazdy dostawcze o 50%. Producenci, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, będą obarczeni wysokimi karami finansowymi.

Zgodnie z porozumieniem, już po 2034 roku żadne nowe samochody, włączając hybrydy, nie będą mogły być zarejestrowane w UE, zakładając wyłącznie rejestrację pojazdów elektrycznych lub zasilanych wodorem.

Transformacja motoryzacji wiąże się z potrzebą rozbudowy infrastruktury ładowania oraz inwestycji w elektroenergetykę. Brak odpowiednich działań może przynieść negatywne skutki środowiskowe i ekonomiczne. Niezbędne jest także przygotowanie polskiego sektora motoryzacyjnego na te zmiany.

Transformacja branży motoryzacyjnej w Polsce jest kluczowa, bo przemysł ten stanowi znaczącą część polskiego PKB. Elektromobilność otwiera nowe możliwości dla kraju, ale wymaga odpowiedniego przygotowania.

Żródło: https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/to-juz-koniec-aut-z-silnikami-spalinowymi-w-unii-europejskiej-znamy-date/2wc8zxb