Nowe Regulacje Fotowoltaiczne: Czy To Szansa Dla Wielu?

Nowe Regulacje Fotowoltaiczne: Czy To Szansa Dla Wielu?

Nowe Kierunki OZE

Nowe regulacje dotyczące fotowoltaiki przynoszą istotne zmiany, które mogą wpłynąć na wiele osób. Nowelizacja ustawy o OZE zwiększa moc mikroinstalacji fotowoltaicznych i wprowadza prosumenta lokatorskiego, co otwiera nowe możliwości dla inwestorów i zarządców.

Dyrektywa Unii Europejskiej: Cel na 2030 rok

Unijna dyrektywa RED II wyznacza ambitny cel zwiększenia udziału energii z OZE do co najmniej 32% do 2030 roku. Stawia ona na rozwój różnych technologii od wiatru i słońca po biogaz, co wpływa na polskie prawo oraz zachęca do inwestowania w te obszary.

Nowe Horyzonty Fotowoltaiki

Nowe regulacje zwiększają maksymalną moc mikroinstalacji fotowoltaicznych do 150 kWp i umożliwiają ich budowę bez pozwolenia. Dodatkowo, wprowadzenie prosumenta lokatorskiego otwiera nowe możliwości inwestycyjne dla zarządców budynków, co może zmienić sposób rozliczeń za wytworzoną energię.

Korzyści Dla Lokatorów

Status prosumenta lokatorskiego nie tylko zapewnia nowe sposoby rozliczeń za wytworzoną energię, lecz także zachęca zarządców do inwestowania w większe instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu, mieszkańcy mogą skorzystać z nadwyżek energii, które pomagają w utrzymaniu budynków.

Podsumowanie

Poprawki w ustawie o OZE zapowiadają rewolucję w sektorze fotowoltaiki, przynosząc korzyści dla inwestorów, zarządców i lokatorów. Wprowadzają także wzrost udziału OZE w polskim sektorze energetycznym, co ma długotrwałe pozytywne konsekwencje.

Żródło: https://gadzetomania.pl/duze-zmiany-w-fotowoltaice-wielu-na-nich-skorzysta,6918456575069024a?fbclid=IwAR0zj2066HLlTyZHG4FA8Psyk0kFFjqJViMWaPL7ISp9iHFp-zXTKRyBDWc