Rzadkie Wydarzenie w Nauce: Obalenie Przyjętego Prawa po 160 Latach

Rzadkie Wydarzenie w Nauce: Obalenie Przyjętego Prawa po 160 Latach

Od stuleci istnieją pewne prawa w nauce, których niepodważalność stanowi fundament badawczych wykładników. Zatem, gdyby ktoś miał obalić takie prawo, szczególnie tak długowieczne jak Prawo Kirchhoffa w fizyce trwające już ponad 160 lat, wywołałoby to wielkie zdziwienie i sceptycyzm. To, co jednak wydaje się niespotykane na pierwszy rzut oka, wywołuje także nadzieję na nowe odkrycia w obszarze energii - czego świat pilnie potrzebuje.

Dotychczasowe Wyobrażenie

Prawo Kirchhoffa, zdefiniowane w 1859 roku przez Gustawa Kirchhoffa, zakłada, że w stałej temperaturze stosunek zdolności emisyjnej do absorpcyjnej ciała jest jedną, wszechogarniającą funkcją dla wszystkich substancji. Jednakże, ostatnio opublikowany artykuł w Nature Photonics przedstawia pierwszy eksperyment, w którym zdolność emisyjna i absorpcyjna nie korespondują z tą przypisywaną uniwersalnej funkcji Kirchhoffa.

Przełomowe Odkrycie

Odkrycie to jest dziełem Komrona Shayegana, studenta, i jego mentora, prof. Harry'ego Atwatera z California Institute of Technology. Poprzez umieszczenie opracowanego przez siebie materiału w polu magnetycznym, udało im się uzyskać wyniki, które nie pasują do zasad Prawa Kirchhoffa

Co Z Tym Dalej?

Jednakże, odkrycie Shayegana nie sprawia, że Prawo Kirchhoffa staje się całkowicie bezużyteczne. Nadal, podczas projektowania nowych materiałów, można dokonać pomiaru absorpcji, by pozyskać informacje o emisji danego materiału.

Perspektywa Energii

Ta nowa wiedza otwiera przed nami możliwość tworzenia bardziej wydajnych sposobów pozyskiwania energii ze słońca. W dobie zmiany z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii, jest to szczególnie cenna informacja.

Wykorzystanie W Praktyce

Panele fotowoltaiczne, absorbując energię słoneczną w ciągu dnia, reemitują część tej energii w kierunku Słońca. Jednakże, gdyby udało się emitować tę energię w innym kierunku, można byłoby ją wykorzystać efektywniej. To oznaczałoby, że można byłoby umieścić kolejny panel słoneczny, który przechwyciłby większość tej emitowanej energii, zmniejszając w ten sposób straty.

Odkrycie Shayegana dotyczące materiału cechującego się zdolnością absorpcji i emisji promieniowania w podczerwieni, reagującego na pole magnetyczne, może znaleźć zastosowanie nie tylko w panelach fotowoltaicznych, ale także w nowych materiałach, które absorbują określone pasma promieniowania bez ich reemisji.

Podsumowanie

Obalenie Prawa Kirchhoffa po tak długim czasie nie tylko oznacza konieczność ponownego spojrzenia na pewne aspekty fizyki, ale także otwiera drzwi do nowych możliwości wykorzystania energii słonecznej. Odkrycie to może wpłynąć na rozwój bardziej efektywnych źródeł energii, co jest kluczowe w kontekście globalnej transformacji energetycznej.

Żródło: https://www.focus.pl/artykul/perowskitowe-ogniwa-sloneczne-rekord-chiny