Zakaz sprzedaży aut emitujących spaliny: Polska jedyna w sprzeciwie w UE

Zakaz sprzedaży aut emitujących spaliny: Polska jedyna w sprzeciwie w UE

Unijny zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku

Ostateczna decyzja dotycząca zakazu sprzedaży nowych aut emitujących spaliny po 2035 roku została podjęta przez kraje Unii Europejskiej, przy sprzeciwie Polski jako jedynej. Bułgaria i Rumunia wstrzymały się od głosu, ale ostatecznie dołączyły do zgody, a Włochy, początkowo przeciwnik, także zmieniły zdanie.

Spotkanie ministrowie UE: Zatwierdzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych

Ministrowie krajów unijnych zajmujących się energetyką spotkali się w Brukseli, gdzie zatwierdzili regulacje nakładające zakaz na sprzedaż nowych aut spalinowych po 2035 roku. Polska była odosobniona w swoim sprzeciwie, argumentując, że to obciążenie dla obywateli, a rok 2035 jest nierealny. Jednak w regulacjach przewidziano klauzulę rewizyjną, która ma być poddana analizie za trzy lata, aby ocenić możliwość wprowadzenia zakazu na auta emitujące spaliny.

Krytyka Polski i zmiana stanowiska Włoch

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa skrytykowała decyzję, twierdząc, że brakuje kompleksowej analizy skutków dla gospodarki i społeczeństwa. Zauważyła też, że zmiany w głosowaniu na ostatniej prostej dla jednego kraju budzą wątpliwości prawne. Włochy, początkowo przeciwnik regulacji, ostatecznie wstrzymały się od głosu, zmieniając swoje stanowisko.

Polska - ciągły sprzeciw

Polska konsekwentnie sprzeciwiała się regulacjom, obawiając się kosztów dla obywateli i gospodarki oraz braku uwzględnienia różnic między krajami członkowskimi. Minister Moskwa zapowiedziała dalszy sprzeciw wraz z innymi krajami, które również uważają rok 2035 za zbyt ambitny termin.

Rozporządzenie UE: Cel na rzecz pojazdów niskoemisyjnych

Zakaz ma na celu promowanie produkcji samochodów nisko- i bezemisyjnych, z ambitniejszymi celami na rok 2030 i bezemisyjnością w 2035 roku, będącymi kluczowymi elementami dążenia do neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Żródło: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,29605751,zakaz-sprzedazy-samochodow-spalinowych-zapadla-ostateczna-decyzja.html